La Conferinţa de presă, de încheiere a proiectului ce a avut loc pe data de 5 noiembrie 2015 la Colegiul Economic Călăraşi, au participat reprezentanţi ai mass-media locală: Antena 1 Călăraşi, Ziarul Arena, Ziarul Obiectiv, elevi şi profesori implicaţi în derularea activităţilor proiectului.

Ca de fiecare dată, ne- a onorat cu prezenţa, domnul Prefect Geoge Iacob, care a apreciat munca depusă de profesorii şi elevii ce au participat la implementarea proiectului, beneficiile pe care le-a adus elevilor, şcolilor şi comunităţii precum şi rezultatele obţinute.

Doamna Inspector General Şcolar Adjunct Steluţa Caraion, în calitate de Manager financiar a punctat rezultatele obţinute şi a precizat că au fost atinse obiectivele proiectului şi că s-au depăşit indicatorii propuşi.

Domnul Director al Colegiului Economic Călăraşi, Daniel Cârjilă, Manager proiect, a precizat că ,, este primul proiect POSDRU implementat într-o şcoală din Călăraşi cu o valoare de aproximativ 450 mii euro din care 65 mii euro contribuţia asigurată de Primăria Călăraşi.”