Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

 

Obiectivul general:

          Dezvoltarea la elevi a competenţelor şi aptitudinilor de muncă care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare profesională şi prin implementarea şi dezvoltarea metodei interactive şi inovatoare de învăţare   « Firma de exerciţiu » în vederea creşterii inserţiei acestora pe piaţa muncii.

 

 Obiective specifice:

 - îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite elevilor pentru alegerea traseului lor profesional şi pentru sprijinirea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;

 - dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi aptitudinilor de muncă ale elevilor înscrişi la calificările profesionale din alte domenii în care curriculum-ul obligatoriu nu prevede această activitate prin organizarea şi funcţionarea «firmelor de exerciţiu»; 

- crearea unui sistem de comunicare şi relaţionare eficient prin parteneriate între şcoli şi instituţii care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă;

- crearea unui centru de initiere în antreprenoriat a tinerilor, dotat la nivelul standardelor, pentru asigurarea condiţiilor reale formării competenţelor şi aptitudinilor de muncă, specifice unui loc de muncă, viitorilor absolvenţi.