Activitatea 3. Firma de exercitiu- activitate inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa .

Subactivităţi:

3.1. Organizarea si amenajarea Centrului de Initiere Antreprenoriala a Tinerilor (CIAT)

S-au achizitionat, pentru organizare si functionare CIAT: lucrari de amenajare spatiu, mobilier( mese, birouri, scaune, dulapuri), 12 statii de lucru (PC+monitor+ups+ periferice) cu soft-uri si licente aferente , soft-uri si licente programe specifice domeniilor de pregatire proefesionala, imprimante multifuctionale, imprimante color, copiator profesional, tabla inteligenta si videoproiector, videoproiector si ecran, camera digitala video-foto, , flip-chart-uri, laptop-uri, , 30 roll-up-uri/standuri pentru FE , panouri cu ace, soft-uri si licente, ghilotina , aparat legat cu spire, materiale consumabile.

Se vor achizitiona in perioada urmatoare instalatie climatizare, case de marcat, cititor laser (cod bare), servicii organizare targ firme de exercitiu, servicii tiparire material suport.

Pentru activitatea 3 sunt prevazute acordarea de premii si subventii elevilor.

C.I.A.T. urmareste dezvoltarea la elevi a competentelor care sa le permita valorificarea eficienta a propriului potential si, in perspectiva, gestionarea eficienta a propriei afaceri. Prin parteneriatul proiectului se urmareste incurajarea creativitatii elevilor care vor face parte din grupul tinta prin multitudinea situatiilor concrete care face posibila si necesara o diversitate de solutii antreprenoriale. Grupul tinta va utiliza in cadrul implementarii metodei inovative FE, concepte specifice educatiei antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si de explicare a unor fapte, evenimente si procese din viata reala. In urma desfasurarii activitatilor propuse , grupul tinta selectat va aplica cunostintele specifice antreprenoriatului in situatii caracteristice economiei de piata, precum si in analizarea posibilitatilor de dezvoltare profesionala. In cadrul CIAT se vor continua activitatile specifice cu partenerii (inclusiv redactarea unei reviste anuale) si dupa incheierea derularii proiectului , resursa umana fiind asigurata prin voluntariat de catre cadrele didactice ale S, P3 si P4 urmarindu-se cooperarea in cadrul diferitelor parteneriate pentru rezolvarea unor probleme teoretice si practice specifice mediului de afaceri si a mediului economico-social aflat intr-o continua schimbare. Totodata proiectul orienteaza elevii in cunoastere si comunicare prin apelul, in cunostinta de cauza, la concepte si practici ale antreprenoriatului.

 Dotare laborator C.I.A.T. (Centrul de Initiere in Antreprenoriat a Tinerilor) 

3.2.Infiinţarea firmelor de exerciţiu pentru liceele partenere şi elaborarea graficului de desfăşurare a activităţilor FE în cadrul CIAT cu elevii selectati pe baza activitatii de orientare si consiliere profesionala.

Formarea competentelor cheie, de antreprenoriat, este conditie esentiala in reusita sociala si profesionala Solicitantul are experienta de 8 ani in implementarea metodei inovatoare a FE dispunand de resursa umana calificata. Grupul tinta va beneficia in cadrul proiectului de experienta si cunostintele resursei umane calificate ale solicitantului si partenerilor. Proiectul propus vizeaza implementarea unor metode inovatoare cu numeroase beneficii atat pentru solicitant , parteneri, grup tinta cat si pentru mediul de afaceri si piata muncii.

Prin constientizare si responsabilitate, grupul tinta va obtine : performanta, invatare, satisfactie, potential, incredere, automotivare iar institutiile vor obtine: calitate a serviciilor oferite, comunicare superioara, relatii mai bune la locul de munca si o recunoastere mai mare.

Azi 10.11.2014 primele 2 echipe au inceput in cadrul CIAT activitatea de infiitare a firmelor de exercitiu si initierea in tainele antreprenoriatului. Vor urma in fiecare zi alte echipe (10 FE) astfel incat in fiecare saptamana grupul tinta selectat sa fie sprijinit in tranzitia de la scoala la viata activa sa efectueze cele 3 ore de activitati programate.

 

 

 

Azi 15.12.2014 putem spune ca s-au infiintat toate cele 10 firme de exercitiu in care activeaza cei 100 elevi ai grupului tinta (10 elevi/firma) conform graficului de activitati stabilit, si respectand metodologia ROCT.

 

3.3. Elaborarea programei de CDL / CDS pentru implementarea metodei firmelor de exerciţiu la liceele partenere şi elaborarea de material suport pentru programa CDL/CDS ;

Proiectul contribuie la : cresterea numarului de elevi care beneficiaza de servicii de calitate de orientare si formare profesionala; imbunatatirea metodelor si tehnicilor de orientare, consiliere si formare profesionala ; crearea unor resurse educationale pentru profesori si elevi, care sa incurajeze aplicatiile practice ale metodei FE, prin elaborarea unei programe CDL/CDS si de ghiduri de lucru; dezvoltarea curriculumului prin introducerea CDL/CDS - firma de exercitiu pentru acele domenii de pregatire profesionala in care curriculumul obligatoriu nu prevede aceasta activitate. Proiectul contribuie la cresterea calitatii pregatirii antreprenoriale a elevilor, prin participarea acestora la activitatile organizate in cadrul CIAT.

S-au elaborat draft-uri pentru programa CDL/CDS si pentru auxiliarele curriculare (fise de documentare, exemple de buna practica, fise de lucru) care vor sta la baza activitatilor desfasurate cu elevii in cadrul FE. Ele vor fi permanent adaptate la cerintele grupului tinta si la finalul proiectului tiparite.

 

  

3.4. organizarea unui târg local al firmelor de exerciţiu şi a compeţiilor specifice activităţilor acestora