Târg firme de exercițiu - 26 iunie 2015 


Regulament târg firme de exercițiu

Listă firme de exercițiu

 

            

  

CONSILIEREA SI ORIENTAREA PROFESIONALA – O SANSA PENTRU VIITOR

 

 Motto:"Sunt convins ca ceea ce ii separa macar pe jumatate pe antreprenorii de succes de cei fara succes este perseverenta.”

                                                                Steve Jobs, fondator Apple

       Pe parcursul diferitelor niveluri de educaţie, toate disciplinele contribuie la dezvoltarea în plan personal, social şi profesional a elevilor şi la dobândirea abilităţilor necesare succesului şi reuşitei. In implementarea proiectului  “Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO)  prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”,Contract: POSDRU/161/2.1/G/138306 in     cadrul activitatii A2, activitatea de Consiliere şi orientare profesionala, elevii selectati in cadrul grupului tinta (551 elevi) au beneficiat de sprijin pentru conştientizarea conexiunilor între ceea ce învaţă şi utilitatea abilităţilor şi a cunoştinţelor dobândite, pentru viaţa reală prin aplicarea a 5 instrumente de lucru specifice activitatii de consiliere si orientare profesionala. Conştientizarea transferului de abilităţi şi de cunoştinţe  în viaţa reală a sporit motivaţia şi interesul elevilor selectati pentru a participa la derularea proiectului .

      Activitatea  A2, Consiliere şi orientare profesionala, prin natura sa ,a  impus interesul major pentru dezvoltarea dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii, în context educaţional – fundament al caracterului viitorului adult. Astfel, prin Consiliere şi orientare profesionala au fost  analizate mai multe valori şi atitudini:  respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;  recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;  receptivitate la emoţiile celorlalţi;  valorizarea relaţiilor interpersonale;  valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;  adaptare şi deschidere la nou;  motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu profesional;  responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;  interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoasterii.

      Prin activitatile de consiliere si orientare profesionala s-a urmarit realizarea unui proces desfasurat prin aplicarea a 5 instrumente de lucru, proces de descoperire a valorilor, intereselor, aptitudinilor care să corespundă  profesiei/ocupatiei de antreprenor, dublat de ajutorul efectiv acordat în vederea dezvoltării  personale a elevilor pe această dimensiune si a împlinirii profesionale.

        Scopul consilierii profesionale a fost de a evalua potențialul unei elev și de a găsi și trasa o cale profesională potrivită pentru acesta și  pentru societate.

        In urma realizarii  consilierii profesionale,  elevul consiliat:

  • Se cunoaște mai bine pe sine;
  • Descoperă abilitățile pentru o  carieră și realizează un management eficient al acestora;
  • Înteleage piața muncii;

Orientarea în carieră realizata de expertii consilieri o constituie ansamblul acțiunilor desfășurate de acestia in domeniul consilierii vocaționale și asigurarea activității de planificare a carierei, asistența de specialitate în luarea deciziilor privind cariera, precum și asistența acordată pentru adaptarea la o anumită carieră, respectiv cariera de antreprenor.