Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

1. Activitatea de management a proiectului, prin care se asigură organizarea şi punerea la punct secvenţială a resurselor necesare implementării în condiţii de succes a proiectului.

2. Activitatea de consiliere şi orientare profesională care urmărește creşterea abilității elevilor de a-și alege și adapta parcursul de carieră la capacitățile și nevoile proprii cât şi la cerinţele pieţei muncii , prin participarea acestora la sesiuni de consiliere vocaţională și de carieră.

 • Campanie de informare pentru elevii din liceele partenere privind consilierea și orientarea profesională și a oportunităţilor dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor antreprenoriale prin metoda firmei de exercițiu.
 • Consiliere și orientare profesională pentru 500 de elevi.
 • Consilierea vocațională pentru 100 de elevi selectați să participe la activitățile FE.
 • Organizarea a două seminarii cu agenţii economici.
 • Vizite de studiu la instituţii de învăţământ superior şi la 3 târguri naţionale/internationale.

 

3. Firma de exercițiu - activitate inovatoare care facilitează tranziția de la școală la viața activă. 

 • Organizarea și amenajarea Centrului de Inițiere Antreprenorială a Tinerilor (CIAT).
 • Înființarea firmelor de exercițiu și desfășurarea activităților  specifice.
 • Elaborarea programei de CDL / CDȘ pentru implementarea metodei firmelor de exerciţiu la liceele partenere şi elaborarea de material suport pentru programa CDL/CDȘ.
 • Organizarea unui târg local al firmelor de exercițiu şi a competitiilor specifice.

 

4. Informare, promovare și diseminare

 • Organizarea a două conferinţe de presă (una de deschidere şi una de încheiere a proiectului).
 • Elaborarea şi distribuirea de materiale promoţionale de prezentare a proiectului (pliante, postere , bannere, roll –up-uri).
 • Realizarea paginii web.
 • Realizarea unei publicaţii anuale a activităţilor CIAT pentru promovarea conceptului şi metodei interactive de învăţare prin firma de exerciţiu.
 • Campania de diseminare a rezultatelor proiectului.