Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  

Proiectul, prin parteneriatul realizat, vine să faciliteze integrarea socio-profesională a elevilor, prin serviciile de consiliere și orientare profesională de calitate oferite, urmărind deschiderea orizontului de formare profesională continuă și după absolvirea învățământului obligatoriu prin instituțiile abilitate, dar și a spiritului de inițiativă antreprenorială prin metoda firmelor de exercitiu. 

Toti elevii grupului țintă vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională și anume: asistență pentru individualizarea traseului educațional și de formare profesională, consiliere pentru autocunoaștere, pentru dezvoltarea resurselor personale, pentru construirea planului carierei și tehnici de căutare a unui loc de muncă. 

Din grupul țintă, vor fi selectați 100 de elevi care vor participa la activități interactive realizate prin metoda firmei de exercițiu, menite a le dezvolta spiritul de inițiativă antreprenorială. Conștientizarea beneficiilor formării spiritului antreprenorial și consolidarea încrederii în capacitățile proprii, vor crește șansele de ocupare pe piața muncii, pe termen lung, a grupului țintă.

       Proiectul contribuie la : 

  • creșterea numărului de elevi care beneficiază de servicii de calitate de orientare și formare profesională;
  • îmbunătățirea metodelor și tehnicilor de orientare, consiliere și formare profesională ; 
  • crearea unor resurse educaționale pentru profesori și elevi, care să încurajeze aplicațiile practice ale metodei FE, prin elaborarea unei programe CDL/CDS și de ghiduri de lucru; 
  • dezvoltarea curriculumului prin introducerea CDL/CDS - firma de exercițiu pentru acele domenii de pregătire profesională în care curriculumul obligatoriu nu prevede această activitate ;
  • creșterea calității pregătirii antreprenoriale a elevilor, prin participarea acestora la activitățile organizate în cadrul CIAT.

Proiectul dezvoltă modelul firmei de exercițiu prin care se îmbunătățește capacitatea sistemului de învățământ profesional și tehnic de a furniza competențe cheie, competențe profesionale și antreprenoriale pentru elevi. 

Crearea Centrului contribuie la dezvoltarea parteneriatului între școli și instituții furnizoare de servicii de formare profesională continuă care pot asigura tranziția de la școală la viața activă, dar și a parteneriatului cu agenții economici.

Parteneriatul proiectului realizează deschiderea de noi canale de comunicare între mediul de formare inițială, mediul de formare continuă și mediul de afaceri, astfel încât să permită adaptarea formării profesionale la nevoile de competențe/aptitudini specifice diverselor domenii de activitate cerute pe piața muncii. 

Diseminarea rezultatelor obținute în urma activității desfășurate în cadrul CIAT va contribui la implementarea metodei și în alte școli, precum și la  dezvoltarea parteneriatelor.