Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiarul, Colegiul Economic, este o institutie şcolară de prestigiu, cu o veche tradiţie în pregătirea economică și comercială a tinerilor din judet.

Activitatea instructiv- educativă a școlii este complexă  integrând următoarele forme de învățământ: primar, gimnazial și liceal. Formarea profesională a elevilor de la învățământul liceal filiera Tehnologică - profilul Servicii, se realizează în următoarele domenii de pregătire profesională : economic, comert, turism și alimentatie. Formarea elevilor din învățământul liceal filiera teoretică - profilul Real, se realizează în specializarea - Matematică –Informatică.

Calitatea actului educațional a fost confirmată prin primirea Diplomei de Excelență din partea MEC 2006. 

Colegiul Economic are o experiență relevantă în implementarea metodei firma de exercițiu, fiind printre primele unități școlare care în urma participării în anul școlar 2002-2003 la seminariile proiectului Econet a implementat metoda « Firma de exercițiu » ca metodă de predare –învățare la clasele a XI-a. Au fost înființate și înregistrate la ROCT –Centrala coordonatoare a firmelor de exercițiu din România , Timișoara din anul 2003-2004, 12 firme de exercițiu la clasele a XI-a. Din anul 2004 până în anul 2010 s-a organizat anual Târgul Firmelor de Exercițiu din școală în colaborare cu P2. Începând cu anul 2011, în cadrul unui proiect educațional încheiat cu P2 și cu alte instituții de interes județean se organizează Târgul județean al firmelor de exercițiu. 

De asemenea, beneficiarul a participat cu firmele de exercițiu la edițiile târgului național/ internațional/regional organizate de ROCT începând cu anul 2004, obținând numeroase premii la competițiile specifice acestor târguri. De menționat participarea a 2 firme la Târgul internațional de la Zagreb , Croația , în anul 2005. Anual, la competiția națională « Business plan »- faza locala, județeană și regională, firmele participante au obținut rezultate bune. 

Experiența de 10 ani în implementarea metodei firmelor de exercițiu, preocuparea permanentă de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate este o garanție a calității formării profesionale a elevilor, pe care beneficiarul o pune la dispoziția grupului țintă și a partenerilor implicați în proiect precum și partenerilor viitori .

Ca mijloc de promovare pe plan local, național și internaţional, metoda „firma de exerciţiu” aduce un plus de credibilitate în reţeaua școlară, oferă oportunități pentru încheierea de noi parteneriate în diverse domenii ceea ce asigură o legătură puternică la nivel de comunitate. Metoda de învăţare „firma de exerciţiu” reprezintă oportunitatea pentru agenţii economici - "firme mama" de a deveni parteneri și de a se implica direct în formarea viitorilor angajaţi, în vederea dezvoltării acelor competenţe cerute pe piaţa muncii.