Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

“Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO) - prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”

 

Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la  viaţa activă” 
Titlul proiectului- “Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO) - prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”
Contract: POSDRU/161/2.1/G/138306

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod  obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României